Sažetak projekta

Provedbom projekta Poslovno uslužni centar 3LJ u okviru poduzetničke zone u Trilju stvaraju se uvjeti za jačanje poduzetničkog okruženja na području Trilja i Cetinske krajine. Izgradnjom objekta ukupne neto površine od 3.472,15 m2 namijenjenih i prilagođenih poduzetnicima te pružanjem brojnih usluga poduzetnicima potaknut će se i olakšati ulazak u svijet poduzetništva te ojačati rast i razvoj postojećih poduzetnika. Ovo će doprinijeti rješavanju društvenih i gospodarskih problema ovog područja te rast zapošljavanja.

Svrha projekta "Izgradnja i opremanje poslovno uslužnog centra 3LJ" je doprinijeti razvoju poduzetničkog okruženja i poduzetništva razvojem poduzetničke infrastrukture i usluga poduzetnicima koje ona omogućava te poboljšati dostupnost poduzetničke infrastrukture MSP-ovima s naglaskom na agropoduzetništvo.

Ciljevi projekta

  1. Razviti dostupnost i poboljšati kvalitetu poduzetničko poslovne infrastrukture;
  2. Povećati broja proizvoda/usluga koje poduzetnička infrastruktura pruža poduzetnicima;
  3. Potaknuti razvoj malih i srednjih poduzeća i zapošljavanje.

Podaci o projektu

Program Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
Korisnik Grad Trilj
Broj ugovora KK.03.1.2.01.028
Vrijednost projekta (HRK) 20.727.133,70
Stopa sufinanciranja 96,4918753%
Bespovratna sredstva (HRK) 19.995.691,53
Datum potpisa ugovora 25. kolovoza 2017.
Razdoblje provedbe 01.08.2017. - 01.08.2020.
Voditeljica projekta Helena Brčić
T: +385 21 545 110
M: +385 98 458 061
Tehnički stručnjak Ivan Šušnjara
T: +385 21 831 135

Poslovno uslužni centar 3LJ osmišljen je kao integrirana poduzetnička infrastruktura koja u sebi objedinjava različite oblike prostora namijenjenih poduzetnicima (sukladno procijenjenim potrebama) te brojne usluge koje će biti pružane od strane PUC-a i PPI kao stanara PUC-a. Pored navedenog, uz prijavitelja u projekt su uključeni relevantni nacionalni i regionalni partneri koji će svemu rečenom dati dodatnu snagu i doprinos promociji infrastrukture te dugoroćnoj održivosti projekta.

PUC 3LJ objedinjava prostore za inkubaciju i akceleraciju poduzetnika (uredi inkubatora, proizvodno skladišni prostori, co working), funkcionalne prostore namijenjene stanarima i nestanarima za sastanke i edukacije (dvorana za sastanke, konferencijska dvorana), prostore za poduzetničke potporne institucije, laboratorij, funkcionalne prostore namijenjene za konkretne poslovne djelatnosti a koje će koristiti stanari i nestanari (mehaničarska radionica, izložbeno prodajni prostor, bistro, trgovina sasdnog poljoprivrednom materijala). Naglasak je ipak na samom inkubatoru, pratećim uslugama te brojnim potpornim uslugama za poduzetnike.

Izgradnjom poduzetničkog inkubatora odnosno provedbom projekta poduzetnicima će na raspolaganju biti ukupno 3.629,28 m2 bruto površine prostora prilagođenog i opremljenog za rad i poslovanje poduzetnika. Naime, na raspolaganju poduzetnicima bit će 5 prostora za inkubaciju uslužnih tvrtki, 2 prostora za ICT tvrtke, 1.107 m2 prostora za proizvodno skladišne prostore koji mogu biti modularno prilagođavani za potrebe budućih stanara (ukoliko prosječna veličina prostora bude 100 m2 tada je to 11 prostora), 1 prostorija s 4 mjesta za co working, 3 ureda za poduzetničke potporne institucije koje će biti na raspolaganju poduzetnicima (stanarima i nestanarima), velika dvorana za radionice i edukacije, dvorana za sastanke, laboratorij s pomoćnim prostorijama.

Pored navedenog bit će osiguran prostor za mehaničarsku radionicu, trgovinu sadnog i drugog poljoprivrednog materijala, izložbeno prodajni prostor lokalnih i autohtonih proizvoda te prostor za bistro odnosno ugostiteljski objekt. Ovi će prostori omogućiti pokretanje poduzetničkih aktivnosti u njima (4 poduzetnika) ali i pružati potrebne usluge drugim stanarima centra/inkubatora ali i drugim poduzetnicima.

Projektom će biti izgrađeno 29 funkcionalno-prostornih cjelina namijenjenih korisnicima od čega su tri prostora namijenjena poduzetničko potpornim institucijama.

Izgrađena i opremljena infrastruktura otvorit će prostor i omogućiti pružanje brojnih usluga stanarima i drugim poduzetnicima s područja Trilja i Cetinske krajine. Broj novih usluga procijenjen je na 19 (ne računajući sve usluge laboratorija kao pojedinačne nego sve njih kao jednu uslugu).

Više u ovoj kategoriji: Usluge za poduzetnike »
Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Grad Trilj
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Poduzetnički Inkubator Klis
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Brendiranje Grada Trilja

Novi centar
agropoduzetništva

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.