Laboratorij za ispitivanje i sigurnost hrane

U laboratoriju za ispitivanje i sigurnost hrane provodit će se analiza zdravstvene i hranidbene ispravnosti prehrambenih proizvoda s naglaskom te analiza zabranjenih i količine propisno dozvoljenih tvari u namirnicama, tlu i vodi pomoću kvalitativnih i kvantitativnih metoda.

Naime, kvalitativna analiza je dovoljna kada regulativa/zakon zabranjuje prisutnost nekog sastojka, međutim za sastojke koji su dozvoljeni u točno definiranoj količini obvezno je provođenje kvantitativne analize. U laboratoriju će se moći ispitivati voće i povrće; žitarice; proizvodi animalnog podrijetla; hrana za životinje; ulja; voda; alkoholna pića; tlo; proizvodi od ljekovitog i aromatičnog bilja.

Osim zdravstvene ispravnosti u laboratoriju će se provoditi istraživanja rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog podrijetla primjenom instrumentnih analitičkih metoda: tekućinske i plinske kromatografije, spektrometra masa (LC/MS i GC/MS sustav), spektrometar s mikroskopom.

S navedenim uređajima ispitivat će se ostaci pesticida u namirnicama, vodi i tlu koji su posljedica industrijskog ili urbanog zagađenja, a imaju značajnu ulogu u procesu uzgoja poljoprivrednih kultura i proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.

U nastavku se daje pregled nekih od usluga koje će biti nuđene u laboratoriju.

Analiza žitarica

 • energetska vrijednost
 • određivanje primjesa u žitaricama
 • sirovi protein (%)
 • sirova mast (%)
 • sirova vlakna (%)
 • udio škroba (%)
 • mikroelementi (Na, Ca, K, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn)
 • teški metali (Pb, Hg, Cd, As, Ni, Cr, Sn, Co)
 • rezidui pesticida: -aldrin, DDT, metabolit, endrin, heksaklorbenzen, heptaklor, tiabendazol, klorpirifos, imazalil, azoksistrobin, imidakloprid, boskalid, ciprodilnil, pirimetanil, difenokonazol, flutriafol
 • udio akrilamida (%)
 • udio alkaloida (%)
 • određivanje sastava i količine šećera u linijama i hibridima pojedinih žitarica
 • aerobne mezofilne bakterije
 • prisutnost Salmonella vrsta
 • kvasci i plijesni
 • brojenje sulfitreducirajućih klostridija
 • dokazivanje Listerie monocytogenes
 • aflatoksin
 • okratoksin
 • fumonizim
 • zearalenon

Analiza proizvoda animalnog podrijetla

 • energetska vrijednost
 • udio sirovih bjelančevina (%)
 • udio vode (%)
 • sirova vlakna (%)
 • udio ukupne količine masti (%)
 • udio nitrita (mg/kg)
 • udio polifosfata (mg/kg)
 • antibiotici
 • mikroelementi (Na, Ca, K, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn)
 • teški metali (Pb, Hg, Cd, As, Ni, Cr, Sn, Co)
 • ostaci pesticida; -aldrin, DDT, metabolit, endrin, heksaklorbenzen, heptaklor, tiabendazol, klorpirifos
 • aerobne mezofilne bakterije
 • kvasci i plijesni
 • prisutnost Salmonella vrsta
 • određivanje Salmonella spp.
 • određivanje E. coli
 • brojenje sulfitreducirajućih klostridija
 • dokazivanje Listerie monocytogenes
 • određivanje stafilokoka
 • aflatoksin

Analiza tla

 • određivanje suhe tvari
 • pH u 1N KCL (izmjenjiva kiselost)
 • pH u vodi (trenutna kiselost)
 • sadržaj ukupnih karbonata
 • sadržaj ukupnog humusa
 • sadržaj ukupnog dušika
 • sadržaj aktivnog vapna
 • Nmin-nitratni oblik dušika
 • Nmin-amonijski oblik dušika
 • konduktivitet tla
 • određivanje hidrolitičke kiselosti titracijom
 • teški metali (Pb, Hg, Cd, As, Ni, Cr, Sn, Co)
 • rezidui pesticida
 • ukupna slanost

Laboratorij će fakulteti (Kemijsko-tehnološki, Veterinarski, Agronomski) i znanstveni instituti (IRB, IACS) moći koristiti za provedbu suradničkih aktivnosti i za provođenje terenske nastave na kojoj će se studenti moći upoznati s najsuvremenijim analitičkim metodama i instrumentima u kemijskoj analizi prehrambenih proizvoda.

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Grad Trilj
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Poduzetnički Inkubator Klis
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Brendiranje Grada Trilja

Novi centar
agropoduzetništva

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.