Partneri i suradnici na projektu

Grad Trilj kao prijavitelj i budući investitor PUC-a 3LJ za partnere i suradnike izabrao je najrelevantnije regionalne i nacionalne poduzetničke te znanstvene i obrazovne institucije kako bi projekt bio što uspješniji i održiviji. Doprinos partnera i suradnika će biti značajan i presudan kako na stručnom tako i na promotivnom planu.

Partneri na projektu

 1. Javna ustanova RERA, Split
 2. Poduzetnički inkubator Klis, Klis

Suradnici na projektu

 1. Tehnološki centar Split, Split
 2. HGK Poduzetnički inkubator za poduzetnice početnice, Split
 3. Veterinarski fakultet Zagreb, Zagreb
 4. Kemijsko tehnološki fakultet, Split
 5. Agronomski fakultet, Zagreb
 6. Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 7. Institut za jadranske kulture i meliorizaciju krša, Split

Partneri na projektu PUC 3LJ

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

RERA S.D. je imenovana za regionalnog koordinatora SD županije čija je uloga koordinacija i poticanje regionalnog razvoja. RERA je multidisciplinarna operativna institucija koja za svoju misiju ima učinkovito koordiniranje i provedbu programa i projekata iz područja regionalnog razvoja za jedinice područne (regionalne) samouprave te na taj način sudjeluje u gospodarskom razvoju i smanjenju nezaposlenosti u regiji i samoj SD županiji. Ciljevi RERA-e su: sudjelovati u ekonomskom razvoju Županije; promovirati lokalno poduzetništvo; smanjivati vjerojatnost propasti start-upova i poticati njihov razvoj te poticati inovativnost.

Kao regionalni koordinator RERA, između ostalog, obavlja sljedeće poslove:

 • koordinaciju izrade županijske razvojne strategije i akcijskog plana za provedbu
 • praćenje provedbe ŽRS-a i izvještavanje županijskog partnerskog vijeća o provedbi ŽRS
 • koordinaciju svih aktivnosti između jedinica lokalne samouprave vezanih za regionalni razvoj;
 • provedbu elemenata iz instrumenta za razvoj potpomognutih područja unutar županije;
 • sudjelovanje u izradi programskih dokumenata na nacionalnoj razini, razini NUTS 2 regija i za potrebe korištenja strukturnih instrumenata EU kohezijske politike;
 • pomoć i savjetovanje u radu županijskog partnerskog vijeća;
 • suradnju s drugim županijskim razvojnim agencijama i institucijama, uključujući one iz susjednih županija u poticanju zajedničkih razvojnih projekata te međuregionalne i prekogranične suradnje;
 • koordiniranje nacionalnog sustava baze projekata koji će omogućiti prikupljanje projektnih ideja, evaluaciju, monitoring u provedbi te mjerenje učinaka na lokalnoj i županijskoj razini;
 • sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije;
 • ostale aktivnosti koje će biti navedene u pravilniku za županijske razvojne agencije ili koje joj u nadležnost daje regionalna samouprava.

RERA je PPI te je kao takva upisana u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Sukladno navedenom vrlo je aktivna u promicanju i poticanju poduzetništva na području županije. RERA je usmjerena na poticanje regionalnog razvoja, razvoja i rasta poduzetništva, jačanja njihove konkurentnosti te je u tom smislu nezaobilazan i ključan čimbenik na području Splitsko dalmatinske županije.


Poduzetnički inkubator Klis

Poduzetnički inkubator Klis je poduzetnička potporna institucija osnovana s ciljem generiranje ekonomskog razvoja općine kroz podršku mikro, malim i srednjim poduzećima na području Općine Klis. Cilj djelovanja poduzetničkog inkubatora je doprinos jačanju gospodarskog razvoja općine i regionalne konkurentnosti kroz povećanje stope zaposlenosti i razvoja dinamične poduzetničke klime.

Strateški ciljevi poduzetničkog inkubatora:

 • Promocija poduzetništva,
 • Osigurati efikasno upravljanje razvojem,
 • Doprinos konkurentnosti općine Klis,
 • Razvoj infrastrukture,
 • Unapređenje upravljanja razvojem,
 • Osiguranje preduvjeta za povećanje kvalitete života.

Usluge inkubatora poduzetnicima koji se u njemu nalaze osim fizičkih kapaciteta uključuju administrativne usluge, telekomunikacijske i informatičke usluge, pomoć pri poslovnom planiranju i pružanju savjetodavnih usluga, promocija i ostale marketinške usluge, organizacija edukacijskih seminara, umrežavanje poduzeća u općini i organizacije koje potiču razvoj poduzetništva, financijsko savjetovanje i podrška pri realizaciji kreditnih programa.

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Grad Trilj
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Poduzetnički Inkubator Klis
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Brendiranje Grada Trilja

Novi centar
agropoduzetništva

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.